V.

Nalin Baksi vinner Selanderpriset 2024

Den 7 februari, mottog den fristående skribenten och opinionsbildaren Nalin Baksi Selanderpriset. Prisutdelningen skedde under Folk och kultur, Sveriges största kulturkonvent. Det var en stolt och förvånad Nalin Baksi som tog emot diplom, blommor och 100 000 kronor.

Selanderpriset delas ut till en person eller organisation i civilsamhället som genom konkret handling aktivt verkar i J A Selanders anda och gör det med ett civilkurage som erinrar om Selanders publicistiska gärning.

Den beskrivningen stämmer väl in på Nalin Baksi. Med en tydlig och konsekvent röst för respekt och tolerans mellan individer och grupper, oavsett etnicitet, religion och partipolitisk hemvist utgör Nalin Baksi en ledstjärna i försvaret av demokratiska värden och universella mänskliga rättigheter. Hon tvekar inte att med ett stort personligt mod utmana ståndpunkter och värderingar.

– Jag blev mycket förvånad och mycket hedrad över att få priset, säger Nalin Baksi

Priset lämnades över av Anders Frostell, ordförande för Eskilstuna-Kurirens stiftelse. Därefter höll Nalin Baksi ett tal där hon inledde med att föreställa sig J A Selander vid ett bord med andra chefredaktörer. Hur han stod upp för sin åsikt, när andra inte vågade och istället valde att vara tysta. En situation som Baksi själv varit i många gånger.

– Många verkar se antisemitismen som en ny företeelse kopplat till Israels hårda reaktion på Hamas massaker på civila judar den 7 oktober. Jag har i mer än 25 år bevittnat hur antisemitismen brett ut sig i Sverige, säger Nalin Baksi.

Nalin Baksi slog tidigt larm om hur islamisterna formar unga muslimers världsbild, men de politiska partierna valde att gå en annan väg.

– Tvärtom betraktades islamisterna som muslimernas legitima företrädare och fick miljontals kronor för att bekämpa islamofobi.

Nalin Baksi minns demonstrationer för Palestina från 1980-talet men säger att skillnaden då var att det handlade om mänskliga rättigheter, inte om religionsmotsättningar.

Se hela Nalin Baksis tal och det efterföljande panelsamtalet kring det polariserade debattklimatet här:

Eskilstuna-Kurirens sändning från Folk och kultur

Läs Nalin Baksis tal här