V.

Nomineringen till Selanderpriset 2024 öppnar

Nu öppnar nomineringen till Selanderpriset 2024. Priset på 100 000 kronor delas ut av Eskilstuna-Kurirens stiftelse. Det ska gå till individer eller organisationer i civilsamhället som verkar i den tidigare chefredaktören J A Selanders anda.

Selanderpriset instiftades för att sprida kunskap om stiftelsens grundare chefredaktören J A Selander och hans publicistiska kamp för det fria ordet och mot totalitära krafter. J A Selander var, som chefredaktör för Eskilstuna-Kuriren, en av de främsta förkämparna mot nazismen under andra världskriget. Priset delas ut till en person eller organisation som genom konkret handling aktivt verkar i J A Selanders anda och gör det med ett civilkurage som erinrar om Selanders publicistiska gärning.

2023 års vinnare blev journalisten Anna-Lena Laurén. Motiveringen rörde hur Laurén med en tydlig röst och stilistisk säkerhet förbättrat och fördjupat våra kunskaper om Ryssland. Oavsett hur och när kriget tar slut förblir Ryssland såväl Finlands som Sveriges stora granne i öster; vi kommer alltid att behöva förstå vad som händer där och inte minst vad som rör sig i folkdjupet. På det sättet är Lauréns skickliga journalistiska gärning långsiktigt ett bidrag till demokrati och förhoppningsvis framtida fredliga kontakter.

Selanderpriset kommer att delas ut vid en prisceremoni i samband med det kulturpolitiska konventet Folk och kultur i Eskilstuna, 7-10 februari 2024. Pristagaren ska i samband med ceremonin vara beredd att hålla ett anförande med anknytning till det arbete som ligger till grund för utmärkelsen.
Nominering till Selanderpriset görs via ett formulär på eskilstunakurirensstiftelse.se Pristagaren utses av stiftelsens styrelse. Nomineringar ska vara Eskilstuna-Kurirens stiftelse till handa senast 2 oktober 2023.

Kontaktuppgifter:
Anders Frostell, ordförande i Eskilstuna-Kurirens stiftelse, 073 522 52 39, anders.frostell@eskilstunakurirensstiftelse.se