V.

Vilka sitter i stiftelsen?

Styrelsens sammansättning är bestämd i de stadgar som J A Selander formulerade. Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Enligt stadgarna ska tidningens chefredaktör och tidningsbolagets vd vara ledamöter i Stiftelsen. Därutöver förnyar Stiftelsen sig själv.

Ledamöter och suppleanter

Anders Frostell, ordförande i styrelsen
Anders har en bakgrund i dåvarande Folkpartiet och var under åren 1980–1995 politisk tjänsteman i Regeringskansliet och på partiets riksdagskansli. Därefter har han varit partner i ett konsultföretag inom PR och kommunikation. Anders är född 1952 och bor i Stockholm. 

Ulrika Sjöblom, ledamot i styrelsen, chefredaktör för Eskilstuna-Kuriren 
Ulrika Sjöblom började sin journalistbana på Aftonbladet där hon arbetat som redigerare, nattsamordnare och nyhetschef på Aftonbladet nöje. 2021 blev hon nyhetschef på Eskilstuna-Kuriren och sedan augusti 2023 är hon chefredaktör och ansvarig utgivare för tidningen.  Ulrika är född 1984 och bor i Eskilstuna.

Ulrika Stuart Hamilton, ledamot i styrelsen
Ulrika har en bakgrund i dåvarande Folkpartiet som politisk tjänsteman på bland annat Finansdepartementet och var 2013–2014 statssekreterare på Utbildningsdepartementet. Däremellan var Ulrika verksam inom PR och forskningskommunikation och är idag generalsekreterare för ‎Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd. Ulrika är född 1958 och bor i Stockholm.

Anna Greta Lundh, ledamot i styrelsen
Anna-Greta har under sin yrkeskarriär arbetat inom bank och försäkring och senast som vd för Länsförsäkringar Södermanland. Hon har tidigare varit styrelseledamot i fastighetsbolagen Humlegården och Klövern och har för närvarande flera styrelseuppdrag inom försäkring. Anna-Greta är född 1955 och bor i Oxelösund.

Eva Karlsson, ledamot i i styrelsen
Eva är konsult i eget bolag, BAMconsult AB, med inriktning mot kommunikation, ledarskap och personlig utveckling. Hon har tidigare varit ledamot i styrelsen för tidningen Folket och för Eskilstuna-Kuriren. Eva är ledamot i Jämställdhetsberedningen i Eskilstuna Kommun och i styrelsen för Destination Eskilstuna AB, Liberalerna Eskilstuna och Eskilstuna United samt ordförande i Stiftelsen Maria Pihls Minne.

Gustaf Pontén, suppleant i styrelsen
Gustaf är advokat i Eskilstuna med obeståndsjuridik som specialitet. Han är sekreterare i Eskilstuna-Kurirens Stiftelsens styrelse, född 1973 och bosatt i Strängnäs.  

Niklas Frykman, suppleant i styrelsen.
Niklas är press- och opinionsansvarig på Studieförbunden. Han har en lång erfarenhet som tidigare lokalpolitiker för Liberalerna, tidigare Folkpartiet, i Eskilstuna, bland annat som ledamot i kommunstyrelsen under 11 år.