V.

Nalin Baksi vinner Selanderpriset 2024

2024 års Selanderpris tilldelas den fristående skribenten och opinionsbildaren Nalin Baksi (tidigare Pekgul) för hennes orubbliga respekt för alla människors lika värde. Priset delas ut av Eskilstuna-Kurirens stiftelse och prissumman är på 100 000 kronor.

Sjuksköterskan och tidigare riksdagsledamoten Nalin Baksi är en opinionsbildare som genom sin bakgrund, sin självständighet och sina analyser grundade på respekt för alla människors lika värde står för de principer och värden som Eskilstuna-Kurirens stiftelse ska värna. När hon dessutom tar på sig davidsstjärnan som en markering mot den antisemitism som ånyo blossat upp, då agerar hon i den anda som Eskilstuna-Kurirens mångårige chefredaktör J A Selander verkade. För detta tilldelas hon 2024 års Selanderpris.

– Det är en skam för Europa att antisemitismen åter har trängt in i vår vardag. Det är sorgligt och skrämmande att judar i Sverige inte känner sig trygga. Varje individ har ett ansvar att reagera när vi ser våra medmänniskor trakasseras säger Nalin Baksi.

– Nalin Baksi uppträder med mod och trovärdighet och hennes konsekventa kamp mot intolerans och inskränkthet gör hennes röst viktigare än någonsin säger Andes Frostell, ordförande i Eskilstuna-Kurirens stiftelse. Vi hoppas att vårt pris ska vara ett stöd till Nalin Baksi i hennes fortsatta opinionsbildande arbete.       

I sin prismotivering skriver Eskilstuna-Kurirens stiftelse: 

Med en tydlig och konsekvent röst för respekt och tolerans mellan individer och grupper oavsett etnicitet, religion och partipolitisk hemvist utgör Nalin Baksi en ledstjärna i försvaret av demokratiska värden och universella mänskliga rättigheter. 

Nalin Baksi intar en självständig roll i förhållande till politiska partier och etniska grupper. Hon går ingens ärenden och tvekar inte att med ett stort personligt mod utmana ståndpunkter och värderingar – även när detta utsätter henne personligen för obehag och risk. Hon personifierar budskap om försoning och brobyggen. Därmed väcker hennes gärning hopp om ett samhälle byggt på samförstånd och tillit. 

– J A Selander var en av få röster i Sverige som på 1940-talet offentligt fördömde Nazityskland och tog kraftigt avstånd från antisemitism. Selander försvarade rätten att utrycka sig fritt och var inte rädd att kritisera samlingsregeringens försiktiga förhållningssätt till Nazityskland. Det är hedrande att få ett pris i Selanders namn säger Nalin Baksi.

Selanderpriset är ett pris instiftat av Eskilstuna-Kurirens stiftelse för att erinra om J A Selanders gärning. Den mångåriga chefredaktören för Eskilstuna-Kuriren var en av få publicister i Sverige som stod upp för det fria ordet under åren före och under andra världskriget. Han bidrog därför till att svenskarna fick kännedom om nazisternas och Hitlers agerande under krigsåren och tiden strax innan, trots statens försök till censur och indragningsmakt. 

Selanderpriset delas ut under kongressen Folk och kultur i Eskilstuna, 7 februari 2024, då Nalin Baksi också kommer att hålla ett anförande.

Kontaktuppgifter:

Nalin Baksi, nalinbaksi67@hotmail.com, 070-367 33 37

Anders Frostell, ordförande i Eskilstuna-Kurirens stiftelse, 073-522 52 39

Nalin Baksi bär davidsstjärnan, fotograferad framför en skylt med texten Tensta centrum.
Nalin Baksi bär davidsstjärnan i Tensta centrum, fotograf: Sukran Baksi

Eskilstuna-Kurirens stiftelse har som ändamål att för all framtid värna utgivningen av Eskilstuna-Kuriren som en liberal och oberoende röst. Stiftelsen bildades av J A Selander som framför allt har gjort sig känd för att under andra världskriget ha tagit strid för det fria ordet mot vad han ansåg var feghet och anpasslighet för nazismen.