V.

Nytt pris instiftas på 100 000 kronor

Eskilstuna-Kurirens stiftelse instiftar ett nytt årligt pris på 100 000 kronor. Priset ska gå till individer eller organisationer i civilsamhället som verkar i den tidigare chefredaktören JA Selanders anda.

JA Selander trotsade den svenska censuren och dödshoten från nazisterna under andra världskriget. Han valde yttrandefriheten – och berättade sanningen för läsarna. – Vi är stolta att inrätta detta pris, säger Anders Frostell, ordförande i Eskilstuna-Kurirens stiftelse.

Varken dödshot eller censur hindrade JA Selander från att publicera artiklar och ledare om nazismens grymheter. Hans mod ledde fram till ett av krigsårens viktigaste avslöjanden i svensk press, nämligen nazisternas tortyr av norska motståndsmän och kvinnor, en publicering som rönte internationell uppmärksamhet. Dessförinnan hade JK åtalat honom för att ha förolämpat Hitler, i tingsrätten i Eskilstuna vann dock Selander kampen – det fria ordet måste stå fritt.

Och det var just yttrandefriheten och alla människors lika värde som stod i fokus för JA Selanders livsgärning som chefredaktör på Eskilstuna-Kuriren under drygt fem decennier fram till hans död 1964. Selander överförde år 1940 ägandet av tidningen till Eskilstuna-Kurirens Stiftelse för att säkerställa att dessa värden för evigt ska bevaras.

Stiftelsen tar nu ytterligare ett steg i den riktningen, genom att inrätta ett pris – Selanderpriset – på 100 000 kronor som kommer att utdelas årligen. Priset ska premiera enskilda personer, grupper av personer eller organisationer som i aktiv handling verkat för att värna det fria ordet och demokratin.

Vår förhoppning är att Selanderpriset och den uppmärksamhet som ges åt framtida pristagare ska stimulera till att aktivt verka för att värna det fria ordet och med civilkurage bekämpa dem som hotar detta, säger Anders Frostell.
Nomineringstiden pågår fram till 15 september 2021. Priset kommer första gången att delas ut vid en ceremoni senare under hösten. Det är fritt för mottagaren att själv bestämma hur prissumman ska använda

Välkommen att nominera

Läs mer på stiftelsens hemsida om J A Selander, de värderingar som han slogs för och hans publicistiska gärning här.

För frågor kring priset eller hur man nominerar kontakta Stiftelsens ordförande Anders Frostell,
Tel: 0735 22 5239, Mail: anders.frostell@eskilstunakurirensstiftelse.se