V.

JA Selanders pris

Eskilstuna Kurirens Stiftelse har som en av sina uppgifter att påminna om den tidigare chefredaktören J A Selanders publicistiska och opinionsbildande gärning samt att arbeta i hans anda för att främja demokrati och yttrandefrihet. I detta syfte har Stiftelsen inrättat ett pris: J A Selanderpriset.

Vad är prisets syfte?

Selanderpriset syftar till att premiera och uppmärksamma enskilda personer, grupper av personer eller organisationer i civilsamhället som genom konkret handling aktivt verkar i J A Selanders anda och gör det med ett civilkurage som erinrar om Selanders publicistiska gärning.

Vad avses med J A Selanders anda?

Särskilt under de mörka åren mellan 1930–1940 stod J A Selander upp för det fria ordet i kamp mot andras feghet och anpasslighet. Hans förmåga att följa en inre demokratisk övertygelse i stället för att göra som de flesta andra, flyta med i det som är bekvämt och riskfritt, har ständig relevans som bör vägleda och inspirera. Selander konstaterade att ”På vägen mot den dunkla framtiden har ordet inget annat val än att vara fritt.”

Det är personer eller organisationer som verkar i den andan som J A Selanderpriset vill uppmärksamma och belöna.

Läs mer om J A Selander, de värderingar som han slogs för och hans publicistiska gärning här.

Hur stor är prissumman?

Prissumman uppgår till 100 000 kr. Det är fritt för mottagaren att själv bestämma hur prissumman ska användas.

Hur ofta utdelas priset?

Priset kommer att utdelas en gång per år.

Välkommen att nominera