V.

Vilka kan nomineras?

Nomineringarna ska avse enskilda personer, grupper av personer eller organisationer i civilsamhället som genom konkret handling aktivt verkar i J A Selanders anda och gör det med ett civilkurage som erinrar om Selanders publicistiska gärning.

Vem kan nominera?

Alla som har förslag på personer eller organisationer som har verkat i J A Selanders anda är välkomna att nominera kandidater till J A Selanderpriset.

Hur och när nominerar man?

Nominering till J A Selanderpriset görs till Stiftelsens ordförande Anders Frostell. Nomineringen för 2024 är nu stängd, men det finns möjlighet att redan nu nominera för 2025.
Klicka här för att komma till formulär för nominering.

Vem fattar beslut om pristagare?

Stiftelsens styrelse fattar beslut om vem som ska tilldelas årets J A Selanderpris. Beslut om pristagare går inte att överklaga.

Hur kommer J A Selanderpriset att delas ut?

J A Selanderpriset kommer att delas ut vid en prisceremoni i samband med det kulturpolitiska konventet Folk och kultur i Eskilstuna. Pristagaren ska i samband med ceremonin vara beredd att hålla ett anförande med anknytning till det arbete som ligger till grund för utmärkelsen.

Nominera
Jag vill nominera
Tillåtna filformat: jpg, jpeg, png,pdf, pages, doc, dot, docx, odt, ods, odp, odg
Antal bilagor: 10st
Stäng
Du kan max ladda upp 10 bilagor
Stäng
Följande filer kunde inte laddas upp
Stäng
Alla fält är inte korrekt ifyllda

Tack för din nominering till J A Selanderpriset!
Ditt bidrag har nu kommit in och registrerats. Eskilstuna-Kurirens Stiftelse kommer att granska bidragen och fatta beslut om vem som blir årets pristagare.

Lägger till bilagor