V.

Vilka kan nomineras?

Nomineringarna ska avse enskilda personer, grupper av personer eller organisationer i civilsamhället som genom konkret handling aktivt verkar i J A Selanders anda och gör det med ett civilkurage som erinrar om Selanders publicistiska gärning.

Vem kan nominera?

Alla som har förslag på personer eller organisationer som har verkat i J A Selanders anda är välkomna att nominera kandidater till J A Selanderpriset.

Hur och när nominerar man?

Nominering till J A Selanderpriset görs till Stiftelsens ordförande Anders Frostell. Nomineringar för 2024 ska vara Stiftelsen till handa senast den 2 oktober, 2023.
Klicka här för att komma till formulär för nominering.

Vem fattar beslut om pristagare?

Stiftelsens styrelse fattar beslut om vem som ska tilldelas årets J A Selanderpris. Beslut om pristagare går inte att överklaga.

Hur kommer J A Selanderpriset att delas ut?

J A Selanderpriset kommer att delas ut vid en prisceremoni i samband med det kulturpolitiska konventet Folk och kultur i Eskilstuna. Pristagaren ska i samband med ceremonin vara beredd att hålla ett anförande med anknytning till det arbete som ligger till grund för utmärkelsen.

Nominera
Jag vill nominera
Tillåtna filformat: jpg, jpeg, png,pdf, pages, doc, dot, docx, odt, ods, odp, odg
Antal bilagor: 10st
Stäng
Du kan max ladda upp 10 bilagor
Stäng
Följande filer kunde inte laddas upp
Stäng
Alla fält är inte korrekt ifyllda

Tack för din nominering till J A Selanderpriset!
Ditt bidrag har nu kommit in och registrerats. Eskilstuna-Kurirens Stiftelse kommer att granska bidragen och fatta beslut om vem som blir årets pristagare.

Lägger till bilagor